Informacje


2023.04.07

 

 • Praca zdalna – zmiany

  W związku ze zmianami dotyczącymi pracy zdalnej dostępna jest nowa wersja programu Komax 2.0.


 • Szanowni Państwo,
  W dniu 27.12.2021 udostępniliśmy Państwu wersję związaną z Polskim Ładem.
  7.01.2022 r. zostało opublikowane Rozporządzenie MF w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. 2022, poz. 28).
  W związku z publikacją rozporządzenia pracujemy intensywnie nad zmianami programowymi, które ono wprowadza. Jesteśmy już po pierwszych szkoleniach i chcielibyśmy w możliwie najszybszym czasie, ale i możliwym do realnego zaimplementowania udostępnić Państwu zmiany , które wprowadza Rozporządzenie.
  Odpowiadając na liczne zapytania informujemy, że zmiany programowe zostaną Państwu udostępnione mimo różnych opinii ekspertów i debat kwestionujących zgodność tego rozporządzenia z Konstytucją i literą prawa. Ze względu na sygnały docierające do nas od Klientów, jak również komentarze i opinie ekspertów oraz radców prawnych, zmiany te będą dostępnie opcjonalnie, aby każdy Klient samodzielnie zadecydował, czy stosuje się do Rozporządzenia czy też nie. Wersję ze zmianami planujemy udostępnić Państwu około 25 stycznia, a najpóźniej nastąpi to do 3 lutego.
  Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Ze względu na zmieniające się interpretacje oraz deklaracje dotyczące wprowadzenia kolejnych zmian (na przykład w odniesieniu do pracujących emerytów i zleceniobiorców), zakres zmian ulegnie prawdopodobnie rozszerzeniu.
  Pozdrawiamy
  DATACOMP
  UWAGA!
  Jeśli nie otrzymali Państwo poniższych zmian, prosimy o kontakt z DATA COMP.

  • 10.01.2022 roku informację dotyczącą nowego Rozporządzenia z dnia 07.01.2022

  • 10.01.2022 roku instrukcję dotyczącą generowania formularzy PIT.

  • 29.12.2021 roku zmiany roczne i zmiany związane z Polskim Ładem.

Ostatnie aktualizacje


2023.04.14

 • Opracowano funkcję automatycznej rejestracji kodów absencji i składników związanych z nowelizacją Kodeksu Pracy.
  .


2023.03.20

 • Rozszerzono moduł pracy zdalnej o możliwość rejestracji wybranych dni tygodnia oraz miejsca wykonywania pracy zdalnej.
  .


2023.02.13

 • Rozszerzono wydruki z rozliczenia czasu pracy o pozycje dotyczące pracy zdalnej.
  .


2023.02.08

 • Dodano moduł rejestracji pracy zdalnej
  .


2023.02.07

 • Dodano funkcję zakładania nowego kodu absencji i składnika zapłaty na podstawie istniejącego kodu absencji.
  .


2023.01.27

 • Uwaga!
  Zgodnie z najnowszymi informacjami uzyskanymi na Infolinii Podatkowej czas przetwarzania wysłanych dokumentów PIT-11 przez Ministerstwo Finansów wynosi nawet kilka dni. W przypadku wysłania PIT-11 w przyszłym tygodniu istnieje ryzyko, że informacja o odrzuceniu dokumentów z powodu błędów może pojawić się dopiero w lutym.
  .


2023.01.26

 • Uwaga!
  Ze względu na docierające do nas informacje o opóźnieniach w przetwarzaniu dokumentów PIT przez Ministerstwo Finansów rekomendujemy, aby wysłać PIT-y jak najszybciej i nie czekać z wysyłką do 31 stycznia.
  Prosimy o zapoznanie się z instrukją.
  .


2023.01.10

 • Szanowni Państwo, prosimy o pobranie i instalację nowej wersji systemu Komax 2.0 zawierającej wysyłkę deklaracji PIT za rok 2022

  Dla usprawnienia obsługi generowania dokumentów PIT-11 za 2022 utworzono specjalny adres e-mail dedykowany wyłącznie wsparciu procesu obsługi PIT-11. Wszelkie pytania odnośnie PIT-11 prosimy wysyłać na email: pity@data-comp.eu

  .


2023.01.05

 • Dodano opcję drukowania raportu sum zbiorczych w kartotece podatków do PIT
  .


2023.01.04

 • Dodano opcję drukowania w raporcie kontrolnym w kartotece podatków do PIT tylko osób z przekroczeniem ulg.
  .


2022.10.29

 • Wykonano wydruk kartoteki podatków do PIT.


2022.09.05

 • Rozszerzono wydruk zestawienia zbiorczego o konfigurację składników przy których nie drukować dni i godzin.


2022.04.05

 • Dodano w szablonach list płac możliwość liczenia tylko dla pracowników u których występują określone składniki


2022.03.23

 • Opracowano zestawienie Listy zastosowanych ulg narastająco.


2022.02.25

 • Dodano możliwość drukowania urlopu zaplanowanego w wydruku wykorzystania urlopów.


2022.02.22

 • Zmieniono sposób korygowania podatku odroczonego w przypadku wystąpienia listy korygującej z podatkiem odroczonym .


2021.02.04

 • Zaimplementowano interpretację dotyczącą korygowania podatku odroczonego w ramach miesiąca.

 • Umożliwiono podgląd algorytmu naliczania podatku wg stanu na 2021 w formatce podglądu szczegółów składnika podatku.

 • Zmieniono sposób liczenia podatku odroczonego na listach funduszu socjalnego.


2022.02.10

 • Opracowano funkcję tworzenia korekty podatku odroczonego w funduszu osobowym i bezosobowym.


2021.02.04

 • Zaimplementowano przepisy Rozporządzenia z dnia 2022.01.07 o podatku odroczonym.

 • Dodano przy liczeniach płac informacje o osobach, którym odroczono podatek.

 • Opracowano zestawienie osób, którym odroczono podatek.

 • Umożliwiono rejestrację rezygnacji ze stosowania Rozporządzenia.

 • Umożliwiono generowanie szeregu pism i wniosków dotyczących Polskiego Ładu


2021.12.30

 • Opracowano zestawienie zastosowanej ulgi klasy średniej.

 • Opracowano zestawienie osób, którym ograniczono zdrowotne do wysokości podatku.

 • Dodano przy liczeniach płac komunikaty o osobach, którym ograniczono zdrowotne do wysokości podatku wraz ze sposobem liczenia ograniczenia.


2021.12.29

 • Przystosowano system do zmian przepisów związanych z Nowym Ładem.

 • Dodano możliwość drukowania godzin wymiaru i urlopu zaległego w wydruku planu urlopów.


2021.12.06

 • Wykonano zestawienie pracowników, którym prawdopodobnie będzie przysługiwała ulga klasy średniej.

 • Przystosowano system od zmian prawnych od 2022.01.01 w zakresie:
  – wyzerowano składkę zdrowotną odliczoną
  – rozszerzono formatkę kosztów- zmniejszeń o rejestrację ulg: klasy średniej, seniora, 4+
  oraz ulgi na powrót
  – rozszerzono formatkę grupowej rejestracji kosztów/zmniejszeń i ulg o uprawnienia do
  poszczególnych ulg
  – zmniejszono z trzech do miesiąca okres poniżej którego przenosić stawkę absencji


2021.12.01

 • Dodano Oświadczenie do ulgi dla pracujących emerytów.

 • Dodano Oświadczenie do ulgi dla rodzin

 • Dodano Wniosek o niepobieranie zaliczek – zleceniobiorca.

 • Dodano Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów.

 • Dodano Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej


2021.11.22

 • Dodano informację o saldzie urlopu na koniec roku w oknie podglądu urlopów.


2021.10.21

 • Dodano zapis historii zamian grafików.


2021.08.24

 • Dodano możliwość rejestracji godzin od-do nadgodzin 50% i 100% w module rozliczenia czasu pracy..


2021.08.03

 • Dodano opcję kopiowania wydruków na inne instancje w funkcji generatora wydruków kadrowych/płacowych.


2021.06.10

 • Opracowano wydruk listy osób, które otrzymały podwyżki.


2021.05.04

 • Od 16 maja 2021 r. płatnicy składek zgłaszających do ZUS osoby ubezpieczone np. pracowników, zleceniobiorców, będą musieli wypełniać do ZUS nowe formularze zgłoszeniowe. W formularzach ZUA oraz ZZA dodano informację o kodzie zawodu.


2021.03.24

 • W związku z planowanym rozszerzeniem raportów zgłoszeniowych do ZUS dodano kod zawodu w danych osobowych osób obcych.


2021.02.22

 • Rozszerzono dokument nieobecności o dodatkowy opis.


2021.02.09

 • Rozszerzono szablony liczeń o możliwość podania pionów.


2021.01.26

 • Dodano możliwość zaznaczenia w danych osobowych informacji, że pracownikowi należy wydrukować IFT.


2021.01.14

 • Rozszerzono wydruk dodatkowego wynagrodzenia rocznego o inne informacje.


2021.01.04

 • Zaktualizowano formularze PIT.

 • Opracowano wydruk przeciętnego zatrudnienia dla korekt odpisu ZFŚŚ.


2021.01.01

 • Szanowni Państwo,

  przesyłamy wykaz zadań do wykonania w systemach Komax 1.0 i Komax 2.0 dotyczących 2021 roku.

  Instrukcja dla systemu Komax 1.0
  http://data-comp.eu/wp-content/uploads/2021/ZmianyRoczne/Komax_zmiany_2021.pdf.

 • Instrukcja dla systemu Komax 2.0
  http://data-comp.eu/wp-content/uploads/2021/ZmianyRoczne/Komax2_zmiany_2021.pdf


2020.12.02

 • Dodano możliwość poszukiwania numerów list płac przy drukowaniu zestawień dla wybranych list płac


2020.12.01

 • Zaimplementowano możliwość dodawania załączników w dokumentach wykształceń, badań lekarskich i kursów.

 • Dodano możliwość automatycznego uruchomienia programu płatnika po wykonaniu eksportu deklaracji rozliczeniowych i dokumentów zgłoszeniowych


2020.11.06

 • Wykonano funkcję automatycznego zakładania składników i kodu nieobecności dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad chorym dzieckiem z powodu COVID-19.


2020.11.05

 • Wykonano funkcję automatycznego zakładania składników i kodu nieobecności izolacji.


2020.10.21

 • Dodano w konfiguracji kod absencji delegacji oraz kod odbioru wolnego za nadgodziny.


2020.09.17

 • Dodano możliwość grupowania list po okresie podatkowym w funduszu bezosobowym.

 • Dodano funkcję obsługi absencji anulowanych


2020.08.04

 • Dodano możliwość filtrowania widoku dekretów płacowych.


2020.06.26

 • Dodano możliwość rejestracji absencji odbioru dnia wolnego za święto .


2020.06.24

 • Wykonano wydruk listy żyrantów w module PKZP .


2020.06.01

 • Wykonano wydruk zaświadczenia o zarobkach – kartoteki z potrąceniami .


2020.05.13

 • Wykonano wydruk listy danych płacowych z innych zakładów .


2020.04.15

 • Dodano możliwość automatycznej zmiany etatu w funkcji przeszeregowań.

 • Dodano wydruk deklaracji w sprawie obniżenia wpłaty składki podstawowej na PPK

 • Dodano dodatkowy wzór oświadczenia o zasiłku w związku z COVID-19 .


2020.04.03

 • Wykonano wydruk obniżonego czasu pracy z powodu Covid.


2020.03.27

 • Wykonano wydruk wykazu absencji z ciągłością


2020.03.25

 • Wykonano wydruk grupowego zaświadczenia o zatrudnieniu


2020.03.23

 • Wykonano funkcję automatycznej rejestracji kodu absencji i składników płacowych kwarantanny


2020.03.20

 • Wykonano alert ukończenia 26 lat przez pracownika lub zleceniobiorcę.


2020.03.16

 • Wykonano eksport raportu ZUS ZSWA .


2020.03.13

 • Wykazano przy korekcie i przeglądaniu list płac innym kolorem składniki korygowane ręcznie.


2020.03.12

 • Wykonano funkcję automatycznej rejestracji kodu absencji i składników płacowych zasiłku opiekuńczego Covid-19.

 • Wykonano wydruk oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do 8 lat

 • Dodano druk ZUS ZAS-36 .


Wdrożenia modułu PPK

 • Prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo poznać nasz moduł PPK i zarezerwować terminy wdrożeń.


2020.02.27

 • Wykazano przy korekcie i przeglądaniu list płac innym kolorem składniki korygowane ręcznie.


2020.02.20

 • Dodano możliwość spłacania pożyczki PKZP gotówką/przelewem.


2020.01.24

 • Dodano możliwość eliminowania z wydruku RMUA osób nie mających żadnych składek ZUS.

 • Zaktualizowano druki GUS (DG1,Z-03,Z-05)


2020.01.15

 • Wykonano wydruk zbiorczy kartoteki podatków.


2020.01.09

 • Wykonano zmiany w formularzach PIT.

 • Rozszerzono kartotekę podatków o kwoty wypłaconych zasiłków

 • Rozszerzono wydruk kartoteki podatków z ZUS do PIT-11 o dodatkowe podsumowania.


2019.12.06

 • Wykonano raport kontrolny przed liczeniami płac .


2019.11.29

 • Dodano możliwość poszukiwania listy płac w naliczeniach wynagrodzeń.

 • Dodano zakładkę historii spłat pożyczki PKZP .


2019.11.27

 • Dodano kalkulator końca urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.


2019.11.20

 • Dodano możliwość rejestrowania firm szkolących.


2019.10.25

 • Dodano formatkę z informacją o dodatkach z umowy o pracę.


2019.10.15

 • Wykonano wydruk zwolnionych i zatrudnionych w okresie.


2019.10.10

 • Wykonano wydruk raportu zmian w danych kadrowych.


2019.09.27

 • Dodano możliwość eliminowania z wydruków osób o podanych w konfiguracji charakterach pracy.


2019.09.18

 • Dodano w zestawieniu zbiorczym pozycję zdrowotnego osób do 26 lat.

 • Umożliwiono rejestrację urlopu wychowawczego połączonego z pracą w innym zakładzie.


2019.09.06

 • Dodano kalkulator brutto – netto przy rejestracji stawki w umowie o pracę.


2019.09.02

 • Wykonano wydruk kontroli kart pracy.


2019.08.23

 • Rozszerzono fundusz bezosobowy o możliwość automatycznego naliczania składek PPE.


2019.08.16

 • Umożliwiono zapisywanie i odczytywanie zestawów podsumowań przy generowaniu dekretów płacowych.


2019.08.06

 • Wprowadzono możliwość rejestracji tytułów ubezpieczeń osób obcych.


2019.07.17

 • Wprowadzono możliwość naliczania zerowego podatku dla osób poniżej 26 lat.


2019.07.05

 • Umożliwiono wyłączanie kodów i numerów ewidencyjny z wydruków na PPM.

 • Dodano alert osób przebywających ponad 30 dni na chorobowym.


2019.07.02

 • Dodano informację o rejestracji harmonogramów na PPM.


2019.06.18

 • Umożliwiono generowane zestawienia zbiorczego, listy pracowników, zbiorczego stanu zatrudnienia, zestawienia płac wg kont kosztów i stanu zatrudnienia z uwzględnieniem danych z kilku instancji.


2019.06.03

 • Umożliwiono blokowanie nadgodzin do wypłaty .


2019.05.14

 • Wykonano wydruk weryfikacji wypłat umów zleceń.


2019.05.08

 • Poprawiono działanie funkcji „Składowanie danych” poprzez eliminację ścieżek z pliku zip, jeśli kopia jest pakowana do archiwum.

 • Poprawiono prędkość działania poprzez optymalizację informatora pracowników.

 • Poprawiono działanie globalnego wyszukiwania modułów/konfiguracji poprzez odfiltrowanie konfiguracji „technicznych”.


2019.04.29

 • Dodano funkcję zmiany numeru składnika płacowego.

 • Dodano wydruk przedwstępnej umowy o pracę.

 • Usunięto pole imiona rodziców z druku świadectwa pracy.


2019.04.19

 • Dodano możliwość grupowej rejestracji składników kwotowych w listach funduszu bezosobowego.


2019.04.08

 • Wykonano wydruk listy godzin przepracowanych w okresie


2019.04.02

 • Umożliwiono rejestrację okresów pracy jako nauczyciel do raportu RPA


2019.04.01

 • Umożliwiono rejestrację opcjonalnego tytułu ubezpieczenia w zleceniach funduszu bezosobowego


2019.03.22

 • Rozszerzono moduł importu absencji EZLA o zasiłki osób obcych


2019.03.20

 • Wykonano wydruk listy wypłat z funduszu socjalnego


2019.03.08

 • Umożliwiono rejestrację pozwoleń na pracę w funduszu osobowym i bezosobowym


2019.03.08

 • Umożliwiono rejestrację pozwoleń na pracę w funduszu osobowym i bezosobowym


2019.03.05

 • Rozszerzono wydruk listy harmonogramów o dodatkowe opcje

 • Wykonano wydruk zbiorczego czasu nominalnego i przepracowanego


2019.02.18

 • Umożliwiono rejestrację godzin od-do oraz miejsca pełnienia dyżuru


2019.02.14

 • Zaimplementowano funkcję tabel księgowych


2019.02.07

 • Umożliwiono kontrolę kosztów i ograniczenia chorobowego przy naliczaniu tych samych osób na tej samej liście funduszu bezosobowego


2019.02.04

 • Umożliwiono naliczanie wyższego procentu podatku w miesiącu przekroczenia


2019.01.30

 • Opracowano wydruk listy pożyczek i realizacji spłat pożyczek ZFŚS


2019.01.15

 • Opracowano wydruk listy udzielonych pożyczek ZFŚS


2019.01.04

 • Wprowadzono nowy wzór deklaracji RPA i ZWUA


2019.01.03

 • Wprowadzono nowe wzory dokumentów PIT

 • Wprowadzono nowy wzór deklaracji DRA


2018.12.13

 • Dodano funkcjonalność automatycznego pobierania e-Zwolnień z bramki ZUS

 • Utworzono repozytorium pobranych plików e-Zwolnień

 • Dodano nowy formularz GUS Z-06 za 2018 rok

 • Dodano nowy formularz GUS Z-03 za 2018 rok

 • Dodano nowy formularz GUS Z-05 za 2018 rok


2018.11.30

 • Rozszerzono długość oznaczenia listy płac


2018.11.27

 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania odpracowania dnia w harmonogramach


2018.11.20

 • Dodano możliwość kopiowania zleceń funduszu bezosobowego innym osobom

 • Dodano wydruk Wniosek w sprawie kapitału początkowego EKP


2018.11.14

 • Wykonano wydruk brutto i netto przedziałami


2018.11.09

 • Dodano możliwość kopiowania wypłaty funduszu bezosobowego inny osobom


2018.11.07

 • Wykonano wydruk danych do sprawozdania DGU – struktura zatrudnienia


2018.11.06

 • Wykonano wydruk danych do sprawozdania DGU – zatrudnienie i wynagrodzenia


2018.10.31

 • Dodano możliwość generowania przelewów z funduszu socjalnego dla emerytów


2018.10.26

 • Dodano możliwość rejestracji grupowej wydań odzieży roboczej


2018.10.19

 • Wykonano wydruk listy planu i wykorzystania urlopu


2018.10.18

 • Wykonano wydruk listy umów z ciągłością pracy


2018.10.17

 • Umożliwiono kontrolę czy nie zostały zastosowane koszty przy wcześniej wypłaconych listach płac z miesiąca liczenia listy


2018.10.16

 • Umożliwiono rejestrację absencji chorobowych między 14 a 33 dni dla osób poniżej 50 roku życia


2018.10.10

 • Dodano możliwość generowania przelewów z funduszu socjalnego poza listą płac

 • Dodano możliwość drukowania zestawień w standardowej szacie graficznej w generatorze wydruków kadrowych i płacowych


2018.09.24

 • Dodano możliwość importu zwolnień lekarskich ZUS-ZLA w formacie XML


2018.09.18

 • Dodano możliwość wypłacania przelewem lub w kasie w obsłudze dodatkowych list płac


2018.09.05

 • Dodano możliwość kopiowania list funduszu bezosobowego na nowe listy


2018.09.04

 • Dodano możliwość importu składników zmiennych z plików CSV


2018.09.03

 • Wykonano wydruk listy pracowników z wybranymi dodatkami


2018.08.24

 • Wykonano wydruk kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o pracę z uwzględnieniem RODO


2018.08.17

 • Wykonano wykres średniej płacy brutto latami

 • Wykonano wykres mediany płacy brutto latami


2018.08.16

 • Rozszerzono kartotekę wynagrodzeń o dane do drukowania ERP-7

 • Dodano wydruk Zaświadczenia do ZUS ERP-7


2018.08.13

 • Dodano możliwość wyliczania wymiaru urlopów dla każdego etatu osobno w przypadku zmiany etatu w ciągu roku


2018.08.09

 • Wykonano wydruk zbiorczej ewidencji zatrudnienia w osobach


2018.08.06

 • Umożliwiono podział na komórki w wydruku świadczeń socjalnych


2018.07.22

 • Dostosowano automatycznie kwotę wolną od potrąceń dla alimentów z zasiłków ( 500 zł lub kwota z regulaminu z pola IB )


2018.07.17

 • Umożliwiono generowanie zestawień w kadrach i płacach z włączeniem/wyłączeniem cudzoziemców


2018.06.22

 • Umożliwiono generowanie ostrzeżenia przy liczeniu płac po przekroczeniu przez pracownika podanej w konfiguracji wysokości brutto.


2018.06.20

 • Umożliwiono określenie stałego procentu podatku pracownika także dla bezosobówki

 • Dodano wydruk wniosku o świadczenie rehabilitacyjne ZUS ZNp-7


2018.06.19

 • Dodano skrót klawiszowy ALT na wszystkich przyciskach w systemie


2018.06.13

 • Umożliwiono zmniejszenie lub zwiększenie czcionki w wydrukach list kadrowych i płacowych


2018.06.12

 • Umożliwiono rejestrację obowiązkowej przerwy w pracy w obsłudze czasu pracy

 • Dodano opcję drukowania listy nadgodzin z podziałem na miesiące


2018.06.06

 • Dodano wydruk zaświadczenia płatnika składek ZUS ZAS-15


2018.05.28

 • Dodano wydruk zaświadczenia płatnika składek ZUS-Z3

 • Dodano wydruk umowy powierzenia danych osobowych w funduszu bezosobowym


2018.05.24

 • Dodano wydruk oświadczenia pracownika w sprawie RODO

 • Dodano wydruk oświadczenia dla pracownika w sprawie RODO

 • Upoważnienie pracownika do przetwarzania danych RODO

 • Dodano wydruk polityki czystego biurka RODO

 • Dodano wydruk klauzuli powierzenia danych osobowych RODO


2018.05.22

 • Dodano możliwość drukowania pieczątki w wydruku kontrolnym po liczeniach płac


2018.05.10

 • Dodano możliwość rejestrowania nadgodzin średniotygodniowych


2018.05.07

 • Dodano możliwość blokowania sprawdzeń przy rejestracji czasu pracy ( na prawy przycisk myszy )


2018.04.24

 • Dodano możliwość sprawdzania kosztów w listach płac funduszu bezosobowego ( warunek 526 )


2018.04.16

 • Dodano możliwość drukowania godzin przy wydruku listy umów zleceń


2018.04.11

 • Zmieniono sposób rejestracji kosztów-zmniejszeń po zwolnieniu pracownika


2018.04.10

 • Umożliwiono drukowanie odcinków płacowych wyłącznie dla osób mających zarejestrowany email


2018.03.30

 • Rozszerzono funkcję grupowej rejestracji kosztów zmniejszeń pracownikom nowo przyjętym


2018.03.28

 • Wyposażono system w możliwość pracy w trybie anonimizacji danych


2018.03.20

 • Wykonano raport kontrolny do sprawozdania RB-70


2018.03.16

 • Rozszerzono system o możliwość raportowania po grupach stanowisk służby cywilnej


2018.03.12

 • Rozszerzono moduł wyposażenia pracowników o wydruki na PPM


2018.03.06

 • Rozszerzono indeksy wyposażenia o możliwość rejestrowania aktualnych stanów magazynowych


2018.03.05

 • Wykonano wydruk imiennego przeciętnego zatrudnienia za okres

 • Wykonano wydruk listy pracowników z sumą wynagrodzeń


2018.03.02

 • Umożliwiono drukowanie list absencji anulowanych na PPM w formatce obsługi absencji

 • Wykonano wydruk średnich płac latami


2018.02.27

 • Umożliwiono drukowanie pieczątki w liście wypłat funduszu bezosobowego z potrąceniami


2018.02.19

 • Wykonano wydruk listy osób do wydruku PIT


2018.01.29

 • Rozszerzono wydruk RMUA o możliwość drukowania z podziałem na źródła finansowania składek


2018.01.24

 • Opracowano wydruk kalendarzy na PPM w obsłudze kalendarzy


2018.01.21

 • Umożliwiono zapis zestawów ustawień na PPM przy drukowaniu list składników z możliwością wyboru


2018.01.18

 • Umożliwiono podgląd zmian dokonywanych przez użytkownika przy zmianie zakodowań składników


2018.01.12

 • Umożliwiono zwrot lub likwidację częściową w modułach odzieży roboczej i wyposażenia pracownika


2018.01.10

 • Umożliwiono rejestrację daty dostarczenia dokumentu o ukończeniu szkoły


2018.01.02

 • Wykonano wydruk listy osób z wybranymi zaznaczeniami podatkowymi


2017.12.27

 • Wykonano wydruk listy zastosowanych kosztów-zmniejszeń


2017.12.12

 • Dodano kontrolę wykorzystania zasiłku opieki przez współmałżonka przy rejestracji absencji

 • Wykonano wykres rozmiaru tabel systemu

 • Zintegrowano wysyłkę e-mail

 • Dodano logowanie zmian konfiguracji aplikacji


2017.12.08

 • Umożliwiono rejestrację pionów przy zleceniach i wypłatach funduszu bezosobowego


2017.12.04

 • Wykonano wydruk planu budżetu


2017.11.29

 • Umożliwiono rejestrację kodu informacji o przekroczeniu rocznej podstawy składek do raportu RCA


2017.11.28

 • Dodano przycisk podglądu zleceń przy formatce rejestracji zlecenia

 • Dodano możliwość zawężenia osób przy rejestracji zleceń


2017.11.28

 • Dodano przycisk podglądu zleceń przy formatce rejestracji zlecenia

 • Dodano możliwość zawężenia osób przy rejestracji zleceń


2017.11.24

 • Wykonano wydruk listy płac z wyborem kolumn

 • Umożliwiono rejestrację osoby obcej przy rejestracji zlecenia

 • Rozszerzono dane osobowe o urlopy służby cywilnej

 • Rozszerzono generator zestawień płacowych o dane z funduszu bezosobowego

 • Wykonano wydruk stanu zatrudnienia wydziałami


2017.11.20

 • Wykonano szablon wyliczenia podstawy i stawki za chorobowe przy asygnatach


2017.11.10

 • Umożliwiono rejestrację członków rodzin osób obcych


2017.11.06

 • Opracowano wydruk listy pracowników z uwzględnieniem wysługi


2017.10.31

 • Umożliwiono dokowanie okna obsługi wypłat funduszu bezosobowego


2017.10.27

 • Umożliwiono przypisanie zlecenia do konkretnej listy wypłat już przy rejestracji zlecenia


2017.10.26

 • Zmieniono uporządkowanie wyświetlanych list w funduszu bezosobowym od najstarszej


2017.10.24

 • Dodano opcję drukowania informacji o godzinach urlopów przy odcinkach płacowych

 • Umożliwiono automatyczne rozliczanie absencji na listach płac funduszu bezosobowego


2017.10.19

 • Dodano wydruki ZUS-Z15A i ZUS Z15B

 • Zaświadczenie płatnika składek ZAS-12


2017.10.17

 • Dodano kalkulator brutto-netto przy rejestracji umów zleceń

 • Opracowano wydruk składników z bazy normatywnej wraz z informacją o wyłączeniach z podstawy ZUS i podatku


2017.10.13

 • Umożliwiono rejestrację przelewów pracownikom dla umów zleceń

 • Zaimplementowano funkcję dołączania zleceń dziennych


2017.10.04

 • Umożliwiono zmniejszanie składników absencjami w funduszu bezosobowym


2017.09.28

 • Wykonano wydruk prognozy wynagrodzenia brutto i netto przy umowie o pracę


2017.09.25

 • Wykonano funkcję importu składników zmiennych z archiwum płacowego

 • Dodano alert badań lekarskich, które już straciły ważność


2017.09.22

 • Wykonano funkcję automatycznej korekty zaokrągleń składek ZUS


2017.09.20

 • Połączono moduły „Historia pracy użytkownika” oraz „Przeglądanie zdarzeń” w jeden, zintegrowany moduł „Zdarzenia i historia pracy użytkownika”

 • Dodano możliwość zmiany hasła przez zalogowanego użytkownika

 • Poprawiono ekrany logowania oraz zmiany hasła użytkownika


2017.08.30

 • Wprowadzono funkcję kontroli poprawności konfiguracji parametrów nieobecności. Na ekranie konfiguracji parametrów nieobecności pojawił się stosowny przycisk


2017.08.28

 • Rozszerzono przeglądanie zarobków pracownika o konfigurację składników


2017.08.15

 • Dodano nowy formularz druku ZUS ERP-6

 • Dodano wydruk wniosku o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny


2017.08.11

 • Dodano opcję automatycznego wysyłania do DATACOMP śledzenia naliczania składników wraz z wybranymi danymi


2017.08.04

 • Wykonano wykresy: czasu przepracowanego i nadgodzin w okresie

 • Umożliwiono rejestrację kilku wypłat bezosobowych dla tych samych osób na tej samej liście i dla tego samego zlecenia

 • Dodano możliwość zawężania dostępu użytkownika do osób dla konkretnych pionów

 • Wykonano funkcję rejestracji grafików tygodniowych

 • Wprowadzono możliwość grupowej rejestracji kalendarzy na dłuższe okresy

 • Umożliwiono usuwanie wszystkich danych osoby obcej

 • Uproszczono zarządzanie zmianami pism systemowych

 • Dodano w alertach sygnalizację zmiany okresu wypowiedzenia umowy o pracę

 • Umożliwiono rejestrację uprawnień do opieki przy wprowadzaniu absencji

 • Wykonano funkcję importu składników z list płac do składników zmiennych


2017.06.08

 • Uaktualniono wysyłkę e-mail odcinków płacowych w integracji z aplikacją Poczty Datacomp

 • Dodano nowy formularz druku ZUS ERP-6

 • Dodano wydruk wniosku o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny


2017.06.07

 • Dodano możliwość przeglądania dziennika zmian aplikacji z poziomu zakładki Wiadomości

 • Dodano moduł notatek w danych osobowych pracownika

 • Dodano informacje o poufności i zakazie konkurencji na danych osobowych pracownika ( funkcjonalność należy włączyć w: Konfiguracja → Parametry dokumentów → Dane osobowe pracownika → Rejestracja danych o poufności i zakazie konkurencji )

 • Zmieniono sposób sumowania dni i godzin w widoku rejestracji nieobecności. Do tej pory dni i godziny były sumowane dla tego kodu nieobecności, który był zaznaczony na liście nieobecności ( np 511 ). Obecnie sumowane są wszystkie nieobecności widoczne w tym widoku. Jeśli użytkownik chce zsumować dni i godziny dla określonego kodu nieobecności ( „po staremu” ), powinien zaznaczyć tą nieobecność w widoku, naciskając jednocześnie przycisk SHIFT.


2017.06.02

 • Poprawiono funkcjonowanie modułu kart pracy

 • Poprawiono raport: „Lista kart pracy”

 • Poprawiono import niektórych konfiguracji z systemu Komax 1.0

 • Wprowadzono wydruk świadectwo pracy – wzór obowiązujący od 1 czerwca 2017 r.


2017.06.01

 • Wprowadzono możliwość wyświetlenia dodatkowych informacji w konsoli kadrowej pracownika. Z poziomu konfiguracji ( Konfiguracja → Parametry dokumentów → Konsola Kadrowa ) można włączyć wyświetlanie imion ojca i matki oraz informacji o poprzednim zatrudnieniu pracownika

 • Poprawiono usuwanie kodów systemowych oraz składników płacowych tak, aby po usunięciu zaznaczenie listy pozostawało w pobliżu miejsca usunięcia

 • Dodano informację o dacie przejścia na emeryturę w oknie podglądu stażów pracy


2017.05.30

 • Wprowadzono możliwość rejestracji absencji osobom obcym

 • Wprowadzono kontrolę numeru PESEL przy rejestrowaniu pracownika


2017.05.11

 • Wykonano wydruk wykresu średniej płacy netto miesiącami

 • Wykonano wydruk listy wkładów i pożyczek PKZP

 • Dodano możliwość podglądu list płac przy rejestracji nowej listy ( na prawy przycisk myszy )


2017.05.10

 • Wykonano wydruk wykresu średniej płacy brutto miesiącami


2017.04.21

 • Umożliwiono generowanie dekretów tylko dla wybranych komórek


2017.04.13

 • Uproszczono eksportowanie list i pism do formatów: Word i Excel


2017.04.12

 • Wykonano funkcję operacji na listach funduszu bezosobowego ( przeliczenie wypadkowego )


2017.04.06

 • Dodano zakładkę podstaw na dokumencie nieobecności


2017.04.05

 • Poprawiono błąd braku wymuszania wprowadzenia informacji o płatniku na umowie o pracę, gdy taka konieczność była zaznaczona w konfiguracji


2017.04.04

 • Poprawiono błąd powodujący zaznaczenie wszystkich składników w oknie wyboru składników, uruchamianym z poziomu konfiguracji aplikacji

 • Poprawiono błąd niemożności odznaczenia wszystkich kodów przy pomocy okna wyboru doków, uruchamianego z poziomu konfiguracji aplikacji


2017.03.31

 • Wykonano funkcję przeglądania wypłat osoby obcej w funduszu bezosobowym

 • Dodano na prawy przycisk myszy w liście osób obcych możliwość przeglądania zleceń i wypłat z bezosobówki.


2017.03.30

 • Zmieniono uporządkowanie plików z przelewami na alfabetyczne


2017.03.21

 • Opracowano wydruk kartoteki spłat ZFM i PKZP


2017.03.20

 • Uzupełniono sprawozdanie Z-12 o listę osób wykluczonych ze sprawozdania wraz z powodami wykluczenia


2017.03.08

 • Rozszerzono bazę normatywną o kolejne warunki specjalne


2017.02.21

 • Dodano opcję generowania ZUA i ZWUA ograniczonych datami przyjęcia/zwolnienia


2017.02.16

 • Dodano opcję podsumowania składników po zmianie grupowania w liście składników z możliwością wyboru.


2017.02.08

 • Opracowano wydruk ostatnio wystawianych umów o pracę


2017.02.06

 • Opracowano wydruk stażowej struktury zatrudnienia


2017.01.31

 • Opracowano wydruk stanu zatrudnienia z dodatkami okresowymi

 • Opracowano wydruk kontroli danych przed generowaniem dokumentów PIT


2017.01.25

 • Opracowano wydruk listy emerytów i rencistów


2017.01.24

 • Dodano kartę pracy pracownika na prawy przycisk myszy w listach pracowników.


2017.01.21

 • Dodano opcję drukowania wyłącznie podsumowań w zbiorczym rozliczeniu czasu pracowników


2017.01.18

 • Poprawiono motor przeszeregowań pracowników, uniemożliwiając wybór błędnych parametrów przeszeregowania


2017.01.17

 • Opracowano wydruk zapytanie o udzielenie informacji o osobie do Krajowego Rejestru Karnego


2017.01.09

 • Opracowano wydruk rocznej karty rozliczenia czasu pracy


2017.01.02

 • Dodano dodatkowe informacje do przeglądania list płac

 • Opracowano wydruk kosztów/zmniejszeń


2016.12.28

 • Poprawiono obsługę numeru PESEL na dokumentach

 • Poprawiono wyszukiwanie konfiguracji

 • Zmieniono format wyświetlania adresów


2016.12.23

 • Opracowano funkcję dołączania zleceń kwotowych do list płac funduszu bezosobowego


2016.12.15

 • Dodano wydruk zaświadczenia o zarobkach średnie wg wzoru RTVeuroAGD


2016.11.28

 • Opracowano funkcję dołączania zleceń godzinowych do list płac funduszu bezosobowego


2016.11.21

 • Poprawiono współdziałanie aplikacji z SQL Server 2005

 • Poprawiono niektóre ekrany w zakresie układu kontrolek


2016.11.18

 • Opracowano wydruk zbiorczego zestawienia składek ZUS pracodawcy

 • Opracowano wydruk naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych


2016.11.17

 • Poprawiono generowanie adresów na danych osobowych pracownika

 • Poprawiono działanie interfejsu użytkownika przy powiększonym foncie aplikacji

 • Poprawiono funkcjonowanie automatycznej aktualizacji wersji poprzez MSSQL


2016.11.14

 • Wykonano moduł oceny pracowniczej

 • Opracowano wydruk osób, którym nie naliczono płac

 • Dodano możliwość drukowania alertów osób, którym kończy się termin oceny okresowej, osób, którym kończy się ważność dowodu, oraz osób, którym kończy się zlecenie.


2016.11.10

 • Zmodyfikowano moduł szkoleń


2016.11.09

 • Dodano możliwość drukowania alertów dla osób, którym przypada rocznica pracy

 • Dodano możliwość drukowania alertów dla osób, którym upływa ważność kwalifikacji


2016.11.08

Wykonano wydruki:

 • Dzienny stan zatrudnienia miesiącami

 • Stan i ruch zatrudnienia

 • Zestawienie wypłat z funduszu bezosobowego z potrąceniami


2016.10.25

 • Wprowadzono możliwość filtrowania banków przy rejestracji przelewów


2016.10.21

 • Wprowadzono możliwość blokady automatycznej aktualizacji szablonów wydruków

 • Poprawiono działanie systemu przy włączonej opcji wprowadzania danych wielkimi literami

 • Poprawiono widoczność przycisków „Cofnij Zwolnienie” i „Przyjmij ponownie”

 • Poprawiono ekran menadżera instancji usuwając zdublowany przycisk „Modyfikuj”

 • Poprawiono błędne wyświetlanie dat dodatku na umowie o pracę (zamienione daty „od” – „do”)

 • Poprawiono wygląd ekranu danych osobowych


2016.10.20

 • Wprowadzono możliwość rejestracji szablonów przy listach płac

 • Rozszerzono wydruk listy składników z możliwością wyboru o podsumowania


2016.10.14

 • Poszukiwanie modułu aplikacji, dostępne po naciśnięciu „lupki” w prawym, górnym rogu aplikacji, uwzględnia w rezultacie także ustawienia konfiguracyjne

 • Dodano obsługę prefiksu numeru akt


2016.09.27

 • Dodano możliwość wydrukowania rejestrowanych składników w grupowej obsłudze składników


2016.09.21

 • Dodano informację o urlopie na prawy przycisk myszy w formatce absencji


2016.09.14

 • Dodano alert nagrody jubileuszowej

 • Poprawiono zgłoszenie ZCNA

 • Poprawiono widok godzin od-do na harmonogramach

 • Zmieniono sposób działania „kafelków” alertu


2016.09.08

 • Poprawiono działanie ekranu bazy normatywnej

 • Poprawiono działanie ekranu logowania użytkownika gdy w systemie narzucono wprowadzanie danych wielkimi literami

 • Wprowadzono literowe wyróżnienie modułów Funduszu Bezosobowego na ekranie wyszukiwania modułów


2016.08.28

 • Umożliwiono zmniejszenie składki zdrowotnej do wysokości podatku z uwzględnieniem zasiłków ( uchwała Sądu Najwyższego sygn. akt III UZP 18/15 )

 • Wprowadzono zapis generowanych dokumentów zgłoszeniowych ZUS do załączników pracownika


2016.08.25

 • Wprowadzono moduł automatycznych aktualizacji wersji aplikacji, wewnątrz sieci firmowej przedsiębiorstwa


2016.08.17

 • Wprowadzono możliwość rejestracji informacji o karmieniach dla celów rozliczenia czasu pracy


2016.08.10

 • Usprawniono kontrolę 3 umów i 33 miesięcy na umowach terminowych

 • Ulepszono nawigację w konsoli kadrowej pracownika

 • Umożliwiono zwolnienie pracowników agencyjnych bez konieczności wyrejestrowania z ZUS


2016.08.08

 • Poprawiono wyświetlanie urlopu na żądanie na świadectwie pracy

 • Poprawiono wyświetlanie daty zwolnienia pracownika na dokumencie nieobecności


2016.08.03

 • Poprawiono zapis godzin na dokumencie nieobecności

 • Poprawiono działanie edycji dodatków na nowo dodawanej umowie


2016.07.29

 • Wprowadzono możliwość blokowania modyfikowania list kadrowych i płacowych

 • Wprowadzono możliwość modyfikowania szablonów list kadrowych i płacowych


2016.07.21

 • Wprowadzono możliwość cofnięcia zwolnienia pracownika

 • Opracowano grupowy wydruk umów o pracę


2016.07.15

 • Wprowadzono możliwość wydruku skierowania na badania wstępne osobie nie zarejestrowanej jeszcze w systemie

 • Wprowadzono nowy wzór wydruku ZUS Z-3


2016.06.23

 • Wprowadzono możliwość wysyłania odcinków płacowych emailem

 • Opracowano poziomą planszę rejestracji czasu pracy

 • Wprowadzono możliwość ograniczania wyświetlania składników w bazie normatywnej


2016.05.25

Wprowadzono nowe funkcjonalności w harmonogramach:

 • kopiowanie harmonogramu innym pracownikom

 • generowanie harmonogramów na podstawie poprzedniego miesiąca


2016.05.20

 • Opracowano moduł rozliczenia czasu pracy

 • Wykonano szereg zestawień z rozliczenia czasu pracy

 • Dodano opcję nie pobierania do liczeń absencji już rozliczonych na listach zarchiwizowanych


2016.04.29

 • Wykonano import / eksport danych do plików XML

 • Opracowano raporty kontrolne do sprawozdań GUS


2016.04.28

 • Dodano oświadczenie ZUS Z-15

 • Poprawiono działanie dokumentu „umowa o pracę”

 • Poprawiono nieczytelne wyświetlanie podpowiedzi kalendarza, przy polach wprowadzania daty

 • Poprawiono działanie pól kwotowych aplikacji

 • Poprawiono funkcję „zwolnienie / wyrejestrowanie pracownika”

 • Poprawiono błąd powodujący nakładanie się okna oczekiwania na uruchomienie systemu, na inne, już wyświetlone okna


Wydarzenia

 

2020.03.16

Drodzy Klienci,

Z uwagi na rozprzestrzenianie się w Polsce i na świecie wirusa 2019-nCoV w ramach działań profilaktycznych nasze biuro będzie częściowo zamknięte. Nasi pracownicy będą pracować zdalnie i zajmować się bieżącymi sprawami dotyczącymi obsługiwanego przez nas oprogramowania kadrowo-płacowego, w tym wdrożeniami.

Informujemy tym samym, że będziemy się zajmować w sposób ciągły i na bieżąco kierowanymi do nas zgłoszeniami, a problemy będzie można rozwiązać za pomocą zgłoszeń mailowych/telefonicznych.


2019.05.01


2017.12.22

   • Rok 2018 jest szczególnym w historii działalności DATACOMP. Jest to rok jubileuszowy 30-lecia istnienia na rynku. Ciągły rozwój, wykorzystanie najnowszych osiągnięć inżynierii oprogramowania, a także adaptacja do zmieniających się wymagań Klientów były niezbędnymi elementami sukcesu.

25 rocznica istnienia


2017.08.10

   • Komax 2.0 działa już u kilkudziesięciu Klientów


2016.08.23

   • Rozpoczęcie prac nad Internetowym Portalem Pracownika zintegrowanym z KOMAX 2.0


2015 rok

   • Rozpoczęcie pilotażowego wdrożenia systemu kadrowo-płacowego KOMAX 2.0


Koniec wsparcia wersji Komax 1.0 z dniem 31.12.2021


2021.03.30

 • W związku z zakończeniem wsparcia przez Microsoft oprogramowania Visual Foxpro, w którym napisano system kadrowo-płacowy Komax 1.0 informujemy, że z dniem 31.12.2021 kończymy świadczenie usług konserwacyjnych w systemie Komax 1.0.
  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą systemu kadrowo-płacowego Komax 2.0 stworzonego w technologii Visual Studio .Net.

UWAGA!

Z powodu awarii technicznej nie działa jedna linia stacjonarna w Datacomp. Prosimy o korzystanie z numerów telefonów komórkowych lub (91) 489-51-42, (91) 489-51-43.
Za utrudnienia przepraszamy.

Pierwsze E-Zwolnienia już w Komaxie

Od dnia 01.01.2016 r. Pracownik będzie mógł otrzymać zwolnienia w formie elektronicznej lub papierowej. W związku z tym udostępniliśmy Państwu w programie Komax import E-Zwolnień. Pierwsze zwolnienia zostały już pomyślnie wyeksportowane z profilu PUE, i zaczytane w Komaxie.

Komax zmiany roczne 2016

Szanowni Państwo, Przesłaliśmy do Państwa wykaz zadań do wykonania w systemie KOMAX dotyczących 2016 roku. Wszelkie zmiany należy wykonać według dostarczonej przez nas instrukcji. W razie problemów jesteśmy do Państwa dyspozycji. Z poważaniem Zespół Datacom.

Kontrola zaokrąglenia składek ZUS i procentu podatku

W prowadzono nowe kontrole w funkcjach systemowych Komaxa.

 • Kontrola zaokrąglenia składek ZUS przy rejestracji funduszu bezosobowego.
 • Kontrola funduszu bezosobowego przy wyliczaniu procentu podatku

Aby włączyć nowe kontrole należy wejść w: Funkcje systemowe – >Konfiguracja systemu -> Konfiguracja następnie wybrać katalog „Konfiguracja płac” oraz opcję „Parametry podatkowe II” W razie problemów prosimy o kontakt. Pozdrawiamy. Zespół Datacomp.