Aktualności

Ostatnie aktualizacje


2023.04.14

 • Opracowano funkcję automatycznej rejestracji kodów absencji i składników związanych z nowelizacją Kodeksu Pracy.


2023.03.20

 • Rozszerzono moduł pracy zdalnej o możliwość rejestracji wybranych dni tygodnia oraz miejsca wykonywania pracy zdalnej.


2023.02.13

 • Rozszerzono wydruki z rozliczenia czasu pracy o pozycje dotyczące pracy zdalnej.


2023.02.08

 • Dodano moduł rejestracji pracy zdalnej.


2023.02.07

 • Dodano funkcję zakładania nowego kodu absencji i składnika zapłaty na podstawie istniejącego kodu absencji.


2023.01.27

 • Uwaga!
  Zgodnie z najnowszymi informacjami uzyskanymi na Infolinii Podatkowej czas przetwarzania wysłanych dokumentów PIT-11 przez Ministerstwo Finansów wynosi nawet kilka dni. W przypadku wysłania PIT-11 w przyszłym tygodniu istnieje ryzyko, że informacja o odrzuceniu dokumentów z powodu błędów może pojawić się dopiero w lutym.


2023.01.26

 • Uwaga!
  Ze względu na docierające do nas informacje o opóźnieniach w przetwarzaniu dokumentów PIT przez Ministerstwo Finansów rekomendujemy, aby wysłać PIT-y jak najszybciej i nie czekać z wysyłką do 31 stycznia.
  Prosimy o zapoznanie się z instrukją.


2023.01.10

 • Szanowni Państwo, prosimy o pobranie i instalację nowej wersji systemu Komax 2.0 zawierającej wysyłkę deklaracji PIT za rok 2022Dla usprawnienia obsługi generowania dokumentów PIT-11 za 2022 utworzono specjalny adres e-mail dedykowany wyłącznie wsparciu procesu obsługi PIT-11. Wszelkie pytania odnośnie PIT-11 prosimy wysyłać na email: pity@data-comp.eu

2023.01.05

 • Dodano opcję drukowania raportu sum zbiorczych w kartotece podatków do PIT


2023.01.04

 • Dodano opcję drukowania w raporcie kontrolnym w kartotece podatków do PIT tylko osób z przekroczeniem ulg.


2022.10.29

 • Wykonano wydruk kartoteki podatków do PIT.


2022.09.05

 • Rozszerzono wydruk zestawienia zbiorczego o konfigurację składników przy których nie drukować dni i godzin.


2022.04.05

 • Dodano w szablonach list płac możliwość liczenia tylko dla pracowników u których występują określone składniki


2022.03.23

 • Opracowano zestawienie Listy zastosowanych ulg narastająco.


2022.02.25

 • Dodano możliwość drukowania urlopu zaplanowanego w wydruku wykorzystania urlopów.


2022.02.22

 • Zmieniono sposób korygowania podatku odroczonego w przypadku wystąpienia listy korygującej z podatkiem odroczonym .


2021.02.04

 • Zaimplementowano interpretację dotyczącą korygowania podatku odroczonego w ramach miesiąca.

 • Umożliwiono podgląd algorytmu naliczania podatku wg stanu na 2021 w formatce podglądu szczegółów składnika podatku.

 • Zmieniono sposób liczenia podatku odroczonego na listach funduszu socjalnego.


2022.02.10

 • Opracowano funkcję tworzenia korekty podatku odroczonego w funduszu osobowym i bezosobowym.


2021.02.04

 • Zaimplementowano przepisy Rozporządzenia z dnia 2022.01.07 o podatku odroczonym.

 • Dodano przy liczeniach płac informacje o osobach, którym odroczono podatek.

 • Opracowano zestawienie osób, którym odroczono podatek.

 • Umożliwiono rejestrację rezygnacji ze stosowania Rozporządzenia.

 • Umożliwiono generowanie szeregu pism i wniosków dotyczących Polskiego Ładu


2021.12.30

 • Opracowano zestawienie zastosowanej ulgi klasy średniej.

 • Opracowano zestawienie osób, którym ograniczono zdrowotne do wysokości podatku.

 • Dodano przy liczeniach płac komunikaty o osobach, którym ograniczono zdrowotne do wysokości podatku wraz ze sposobem liczenia ograniczenia.


2021.12.29

 • Przystosowano system do zmian przepisów związanych z Nowym Ładem.

 • Dodano możliwość drukowania godzin wymiaru i urlopu zaległego w wydruku planu urlopów.


2021.12.06

 • Wykonano zestawienie pracowników, którym prawdopodobnie będzie przysługiwała ulga klasy średniej.

 • Przystosowano system od zmian prawnych od 2022.01.01 w zakresie:
  – wyzerowano składkę zdrowotną odliczoną
  – rozszerzono formatkę kosztów- zmniejszeń o rejestrację ulg: klasy średniej, seniora, 4+
  oraz ulgi na powrót
  – rozszerzono formatkę grupowej rejestracji kosztów/zmniejszeń i ulg o uprawnienia do
  poszczególnych ulg
  – zmniejszono z trzech do miesiąca okres poniżej którego przenosić stawkę absencji


2021.12.01

 • Dodano Oświadczenie do ulgi dla pracujących emerytów.

 • Dodano Oświadczenie do ulgi dla rodzin

 • Dodano Wniosek o niepobieranie zaliczek – zleceniobiorca.

 • Dodano Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów.

 • Dodano Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej


2021.11.22

 • Dodano informację o saldzie urlopu na koniec roku w oknie podglądu urlopów.


2021.10.21

 • Dodano zapis historii zamian grafików.


2021.08.24

 • Dodano możliwość rejestracji godzin od-do nadgodzin 50% i 100% w module rozliczenia czasu pracy..


2021.08.03

 • Dodano opcję kopiowania wydruków na inne instancje w funkcji generatora wydruków kadrowych/płacowych.


2021.06.10

 • Opracowano wydruk listy osób, które otrzymały podwyżki.


2021.05.04

 • Od 16 maja 2021 r. płatnicy składek zgłaszających do ZUS osoby ubezpieczone np. pracowników, zleceniobiorców, będą musieli wypełniać do ZUS nowe formularze zgłoszeniowe. W formularzach ZUA oraz ZZA dodano informację o kodzie zawodu.


2021.03.24

 • W związku z planowanym rozszerzeniem raportów zgłoszeniowych do ZUS dodano kod zawodu w danych osobowych osób obcych.


2021.02.22

 • Rozszerzono dokument nieobecności o dodatkowy opis.


2021.02.09

 • Rozszerzono szablony liczeń o możliwość podania pionów.


2021.01.26

 • Dodano możliwość zaznaczenia w danych osobowych informacji, że pracownikowi należy wydrukować IFT.


2021.01.14

 • Rozszerzono wydruk dodatkowego wynagrodzenia rocznego o inne informacje.


2021.01.04

 • Zaktualizowano formularze PIT.

 • Opracowano wydruk przeciętnego zatrudnienia dla korekt odpisu ZFŚŚ.


2021.01.01

 • Szanowni Państwo,

  przesyłamy wykaz zadań do wykonania w systemach Komax 1.0 i Komax 2.0 dotyczących 2021 roku.

  Instrukcja dla systemu Komax 1.0
  http://data-comp.eu/wp-content/uploads/2021/ZmianyRoczne/Komax_zmiany_2021.pdf.

 • Instrukcja dla systemu Komax 2.0
  http://data-comp.eu/wp-content/uploads/2021/ZmianyRoczne/Komax2_zmiany_2021.pdf


2020.12.02

 • Dodano możliwość poszukiwania numerów list płac przy drukowaniu zestawień dla wybranych list płac


2020.12.01

 • Zaimplementowano możliwość dodawania załączników w dokumentach wykształceń, badań lekarskich i kursów.

 • Dodano możliwość automatycznego uruchomienia programu płatnika po wykonaniu eksportu deklaracji rozliczeniowych i dokumentów zgłoszeniowych


2020.11.06

 • Wykonano funkcję automatycznego zakładania składników i kodu nieobecności dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad chorym dzieckiem z powodu COVID-19.


2020.11.05

 • Wykonano funkcję automatycznego zakładania składników i kodu nieobecności izolacji.


2020.10.21

 • Dodano w konfiguracji kod absencji delegacji oraz kod odbioru wolnego za nadgodziny.


2020.09.17

 • Dodano możliwość grupowania list po okresie podatkowym w funduszu bezosobowym.

 • Dodano funkcję obsługi absencji anulowanych


2020.08.04

 • Dodano możliwość filtrowania widoku dekretów płacowych.


2020.06.26

 • Dodano możliwość rejestracji absencji odbioru dnia wolnego za święto .


2020.06.24

 • Wykonano wydruk listy żyrantów w module PKZP .


2020.06.01

 • Wykonano wydruk zaświadczenia o zarobkach – kartoteki z potrąceniami .


2020.05.13

 • Wykonano wydruk listy danych płacowych z innych zakładów .


2020.04.15

 • Dodano możliwość automatycznej zmiany etatu w funkcji przeszeregowań.

 • Dodano wydruk deklaracji w sprawie obniżenia wpłaty składki podstawowej na PPK

 • Dodano dodatkowy wzór oświadczenia o zasiłku w związku z COVID-19 .


2020.04.03

 • Wykonano wydruk obniżonego czasu pracy z powodu Covid.


2020.03.27

 • Wykonano wydruk wykazu absencji z ciągłością


2020.03.25

 • Wykonano wydruk grupowego zaświadczenia o zatrudnieniu


2020.03.23

 • Wykonano funkcję automatycznej rejestracji kodu absencji i składników płacowych kwarantanny


2020.03.20

 • Wykonano alert ukończenia 26 lat przez pracownika lub zleceniobiorcę.


2020.03.16

 • Wykonano eksport raportu ZUS ZSWA .


2020.03.13

 • Wykazano przy korekcie i przeglądaniu list płac innym kolorem składniki korygowane ręcznie.


2020.03.12

 • Wykonano funkcję automatycznej rejestracji kodu absencji i składników płacowych zasiłku opiekuńczego Covid-19.

 • Wykonano wydruk oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do 8 lat

 • Dodano druk ZUS ZAS-36 .


Wdrożenia modułu PPK

 • Prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo poznać nasz moduł PPK i zarezerwować terminy wdrożeń.


2020.02.27

 • Wykazano przy korekcie i przeglądaniu list płac innym kolorem składniki korygowane ręcznie.


2020.02.20

 • Dodano możliwość spłacania pożyczki PKZP gotówką/przelewem.


2020.01.24

 • Dodano możliwość eliminowania z wydruku RMUA osób nie mających żadnych składek ZUS.

 • Zaktualizowano druki GUS (DG1,Z-03,Z-05)


2020.01.15

 • Wykonano wydruk zbiorczy kartoteki podatków.


2020.01.09

 • Wykonano zmiany w formularzach PIT.

 • Rozszerzono kartotekę podatków o kwoty wypłaconych zasiłków

 • Rozszerzono wydruk kartoteki podatków z ZUS do PIT-11 o dodatkowe podsumowania.


2019.12.06

 • Wykonano raport kontrolny przed liczeniami płac .


2019.11.29

 • Dodano możliwość poszukiwania listy płac w naliczeniach wynagrodzeń.

 • Dodano zakładkę historii spłat pożyczki PKZP .


2019.11.27

 • Dodano kalkulator końca urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.


2019.11.20

 • Dodano możliwość rejestrowania firm szkolących.


2019.10.25

 • Dodano formatkę z informacją o dodatkach z umowy o pracę.


2019.10.15

 • Wykonano wydruk zwolnionych i zatrudnionych w okresie.


2019.10.10

 • Wykonano wydruk raportu zmian w danych kadrowych.


2019.09.27

 • Dodano możliwość eliminowania z wydruków osób o podanych w konfiguracji charakterach pracy.


2019.09.18

 • Dodano w zestawieniu zbiorczym pozycję zdrowotnego osób do 26 lat.

 • Umożliwiono rejestrację urlopu wychowawczego połączonego z pracą w innym zakładzie.


2019.09.06

 • Dodano kalkulator brutto – netto przy rejestracji stawki w umowie o pracę.


2019.09.02

 • Wykonano wydruk kontroli kart pracy.


2019.08.23

 • Rozszerzono fundusz bezosobowy o możliwość automatycznego naliczania składek PPE.


2019.08.16

 • Umożliwiono zapisywanie i odczytywanie zestawów podsumowań przy generowaniu dekretów płacowych.


2019.08.06

 • Wprowadzono możliwość rejestracji tytułów ubezpieczeń osób obcych.


2019.07.17

 • Wprowadzono możliwość naliczania zerowego podatku dla osób poniżej 26 lat.


2019.07.05

 • Umożliwiono wyłączanie kodów i numerów ewidencyjny z wydruków na PPM.

 • Dodano alert osób przebywających ponad 30 dni na chorobowym.


2019.07.02

 • Dodano informację o rejestracji harmonogramów na PPM.


2019.06.18

 • Umożliwiono generowane zestawienia zbiorczego, listy pracowników, zbiorczego stanu zatrudnienia, zestawienia płac wg kont kosztów i stanu zatrudnienia z uwzględnieniem danych z kilku instancji.


2019.06.03

 • Umożliwiono blokowanie nadgodzin do wypłaty .


2019.05.14

 • Wykonano wydruk weryfikacji wypłat umów zleceń.


2019.05.08

 • Poprawiono działanie funkcji „Składowanie danych” poprzez eliminację ścieżek z pliku zip, jeśli kopia jest pakowana do archiwum.

 • Poprawiono prędkość działania poprzez optymalizację informatora pracowników.

 • Poprawiono działanie globalnego wyszukiwania modułów/konfiguracji poprzez odfiltrowanie konfiguracji „technicznych”.


2019.04.29

 • Dodano funkcję zmiany numeru składnika płacowego.

 • Dodano wydruk przedwstępnej umowy o pracę.

 • Usunięto pole imiona rodziców z druku świadectwa pracy.


2019.04.19

 • Dodano możliwość grupowej rejestracji składników kwotowych w listach funduszu bezosobowego.


2019.04.08

 • Wykonano wydruk listy godzin przepracowanych w okresie


2019.04.02

 • Umożliwiono rejestrację okresów pracy jako nauczyciel do raportu RPA


2019.04.01

 • Umożliwiono rejestrację opcjonalnego tytułu ubezpieczenia w zleceniach funduszu bezosobowego


2019.03.22

 • Rozszerzono moduł importu absencji EZLA o zasiłki osób obcych


2019.03.20

 • Wykonano wydruk listy wypłat z funduszu socjalnego


2019.03.08

 • Umożliwiono rejestrację pozwoleń na pracę w funduszu osobowym i bezosobowym


2019.03.08

 • Umożliwiono rejestrację pozwoleń na pracę w funduszu osobowym i bezosobowym


2019.03.05

 • Rozszerzono wydruk listy harmonogramów o dodatkowe opcje

 • Wykonano wydruk zbiorczego czasu nominalnego i przepracowanego


2019.02.18

 • Umożliwiono rejestrację godzin od-do oraz miejsca pełnienia dyżuru


2019.02.14

 • Zaimplementowano funkcję tabel księgowych


2019.02.07

 • Umożliwiono kontrolę kosztów i ograniczenia chorobowego przy naliczaniu tych samych osób na tej samej liście funduszu bezosobowego


2019.02.04

 • Umożliwiono naliczanie wyższego procentu podatku w miesiącu przekroczenia


2019.01.30

 • Opracowano wydruk listy pożyczek i realizacji spłat pożyczek ZFŚS


2019.01.15

 • Opracowano wydruk listy udzielonych pożyczek ZFŚS


2019.01.04

 • Wprowadzono nowy wzór deklaracji RPA i ZWUA


2019.01.03

 • Wprowadzono nowe wzory dokumentów PIT

 • Wprowadzono nowy wzór deklaracji DRA


2018.12.13

 • Dodano funkcjonalność automatycznego pobierania e-Zwolnień z bramki ZUS

 • Utworzono repozytorium pobranych plików e-Zwolnień

 • Dodano nowy formularz GUS Z-06 za 2018 rok

 • Dodano nowy formularz GUS Z-03 za 2018 rok

 • Dodano nowy formularz GUS Z-05 za 2018 rok


2018.11.30

 • Rozszerzono długość oznaczenia listy płac


2018.11.27

 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania odpracowania dnia w harmonogramach


2018.11.20

 • Dodano możliwość kopiowania zleceń funduszu bezosobowego innym osobom

 • Dodano wydruk Wniosek w sprawie kapitału początkowego EKP


2018.11.14

 • Wykonano wydruk brutto i netto przedziałami


2018.11.09

 • Dodano możliwość kopiowania wypłaty funduszu bezosobowego inny osobom


2018.11.07

 • Wykonano wydruk danych do sprawozdania DGU – struktura zatrudnienia


2018.11.06

 • Wykonano wydruk danych do sprawozdania DGU – zatrudnienie i wynagrodzenia


2018.10.31

 • Dodano możliwość generowania przelewów z funduszu socjalnego dla emerytów


2018.10.26

 • Dodano możliwość rejestracji grupowej wydań odzieży roboczej


2018.10.19

 • Wykonano wydruk listy planu i wykorzystania urlopu


2018.10.18

 • Wykonano wydruk listy umów z ciągłością pracy


2018.10.17

 • Umożliwiono kontrolę czy nie zostały zastosowane koszty przy wcześniej wypłaconych listach płac z miesiąca liczenia listy


2018.10.16

 • Umożliwiono rejestrację absencji chorobowych między 14 a 33 dni dla osób poniżej 50 roku życia


2018.10.10

 • Dodano możliwość generowania przelewów z funduszu socjalnego poza listą płac

 • Dodano możliwość drukowania zestawień w standardowej szacie graficznej w generatorze wydruków kadrowych i płacowych


2018.09.24

 • Dodano możliwość importu zwolnień lekarskich ZUS-ZLA w formacie XML


2018.09.18

 • Dodano możliwość wypłacania przelewem lub w kasie w obsłudze dodatkowych list płac


2018.09.05

 • Dodano możliwość kopiowania list funduszu bezosobowego na nowe listy


2018.09.04

 • Dodano możliwość importu składników zmiennych z plików CSV


2018.09.03

 • Wykonano wydruk listy pracowników z wybranymi dodatkami


2018.08.24

 • Wykonano wydruk kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o pracę z uwzględnieniem RODO


2018.08.17

 • Wykonano wykres średniej płacy brutto latami

 • Wykonano wykres mediany płacy brutto latami


2018.08.16

 • Rozszerzono kartotekę wynagrodzeń o dane do drukowania ERP-7

 • Dodano wydruk Zaświadczenia do ZUS ERP-7


2018.08.13

 • Dodano możliwość wyliczania wymiaru urlopów dla każdego etatu osobno w przypadku zmiany etatu w ciągu roku


2018.08.09

 • Wykonano wydruk zbiorczej ewidencji zatrudnienia w osobach


2018.08.06

 • Umożliwiono podział na komórki w wydruku świadczeń socjalnych


2018.07.22

 • Dostosowano automatycznie kwotę wolną od potrąceń dla alimentów z zasiłków ( 500 zł lub kwota z regulaminu z pola IB )


2018.07.17

 • Umożliwiono generowanie zestawień w kadrach i płacach z włączeniem/wyłączeniem cudzoziemców


2018.06.22

 • Umożliwiono generowanie ostrzeżenia przy liczeniu płac po przekroczeniu przez pracownika podanej w konfiguracji wysokości brutto.


2018.06.20

 • Umożliwiono określenie stałego procentu podatku pracownika także dla bezosobówki

 • Dodano wydruk wniosku o świadczenie rehabilitacyjne ZUS ZNp-7


2018.06.19

 • Dodano skrót klawiszowy ALT na wszystkich przyciskach w systemie


2018.06.13

 • Umożliwiono zmniejszenie lub zwiększenie czcionki w wydrukach list kadrowych i płacowych


2018.06.12

 • Umożliwiono rejestrację obowiązkowej przerwy w pracy w obsłudze czasu pracy

 • Dodano opcję drukowania listy nadgodzin z podziałem na miesiące


2018.06.06

 • Dodano wydruk zaświadczenia płatnika składek ZUS ZAS-15


2018.05.28

 • Dodano wydruk zaświadczenia płatnika składek ZUS-Z3

 • Dodano wydruk umowy powierzenia danych osobowych w funduszu bezosobowym


2018.05.24

 • Dodano wydruk oświadczenia pracownika w sprawie RODO

 • Dodano wydruk oświadczenia dla pracownika w sprawie RODO

 • Upoważnienie pracownika do przetwarzania danych RODO

 • Dodano wydruk polityki czystego biurka RODO

 • Dodano wydruk klauzuli powierzenia danych osobowych RODO


2018.05.22

 • Dodano możliwość drukowania pieczątki w wydruku kontrolnym po liczeniach płac


2018.05.10

 • Dodano możliwość rejestrowania nadgodzin średniotygodniowych


2018.05.07

 • Dodano możliwość blokowania sprawdzeń przy rejestracji czasu pracy ( na prawy przycisk myszy )


2018.04.24

 • Dodano możliwość sprawdzania kosztów w listach płac funduszu bezosobowego ( warunek 526 )


2018.04.16

 • Dodano możliwość drukowania godzin przy wydruku listy umów zleceń


2018.04.11

 • Zmieniono sposób rejestracji kosztów-zmniejszeń po zwolnieniu pracownika


2018.04.10

 • Umożliwiono drukowanie odcinków płacowych wyłącznie dla osób mających zarejestrowany email


2018.03.30

 • Rozszerzono funkcję grupowej rejestracji kosztów zmniejszeń pracownikom nowo przyjętym


2018.03.28

 • Wyposażono system w możliwość pracy w trybie anonimizacji danych


2018.03.20

 • Wykonano raport kontrolny do sprawozdania RB-70


2018.03.16

 • Rozszerzono system o możliwość raportowania po grupach stanowisk służby cywilnej


2018.03.12

 • Rozszerzono moduł wyposażenia pracowników o wydruki na PPM


2018.03.06

 • Rozszerzono indeksy wyposażenia o możliwość rejestrowania aktualnych stanów magazynowych


2018.03.05

 • Wykonano wydruk imiennego przeciętnego zatrudnienia za okres

 • Wykonano wydruk listy pracowników z sumą wynagrodzeń


2018.03.02

 • Umożliwiono drukowanie list absencji anulowanych na PPM w formatce obsługi absencji

 • Wykonano wydruk średnich płac latami


2018.02.27

 • Umożliwiono drukowanie pieczątki w liście wypłat funduszu bezosobowego z potrąceniami


2018.02.19

 • Wykonano wydruk listy osób do wydruku PIT


2018.01.29

 • Rozszerzono wydruk RMUA o możliwość drukowania z podziałem na źródła finansowania składek


2018.01.24

 • Opracowano wydruk kalendarzy na PPM w obsłudze kalendarzy


2018.01.21

 • Umożliwiono zapis zestawów ustawień na PPM przy drukowaniu list składników z możliwością wyboru


2018.01.18

 • Umożliwiono podgląd zmian dokonywanych przez użytkownika przy zmianie zakodowań składników


2018.01.12

 • Umożliwiono zwrot lub likwidację częściową w modułach odzieży roboczej i wyposażenia pracownika


2018.01.10

 • Umożliwiono rejestrację daty dostarczenia dokumentu o ukończeniu szkoły


2018.01.02

 • Wykonano wydruk listy osób z wybranymi zaznaczeniami podatkowymi


2017.12.27

 • Wykonano wydruk listy zastosowanych kosztów-zmniejszeń


2017.12.12

 • Dodano kontrolę wykorzystania zasiłku opieki przez współmałżonka przy rejestracji absencji

 • Wykonano wykres rozmiaru tabel systemu

 • Zintegrowano wysyłkę e-mail

 • Dodano logowanie zmian konfiguracji aplikacji


2017.12.08

 • Umożliwiono rejestrację pionów przy zleceniach i wypłatach funduszu bezosobowego


2017.12.04

 • Wykonano wydruk planu budżetu


2017.11.29

 • Umożliwiono rejestrację kodu informacji o przekroczeniu rocznej podstawy składek do raportu RCA


2017.11.28

 • Dodano przycisk podglądu zleceń przy formatce rejestracji zlecenia

 • Dodano możliwość zawężenia osób przy rejestracji zleceń


2017.11.28

 • Dodano przycisk podglądu zleceń przy formatce rejestracji zlecenia

 • Dodano możliwość zawężenia osób przy rejestracji zleceń


2017.11.24

 • Wykonano wydruk listy płac z wyborem kolumn

 • Umożliwiono rejestrację osoby obcej przy rejestracji zlecenia

 • Rozszerzono dane osobowe o urlopy służby cywilnej

 • Rozszerzono generator zestawień płacowych o dane z funduszu bezosobowego

 • Wykonano wydruk stanu zatrudnienia wydziałami


2017.11.20

 • Wykonano szablon wyliczenia podstawy i stawki za chorobowe przy asygnatach


2017.11.10

 • Umożliwiono rejestrację członków rodzin osób obcych


2017.11.06

 • Opracowano wydruk listy pracowników z uwzględnieniem wysługi


2017.10.31

 • Umożliwiono dokowanie okna obsługi wypłat funduszu bezosobowego


2017.10.27

 • Umożliwiono przypisanie zlecenia do konkretnej listy wypłat już przy rejestracji zlecenia


2017.10.26

 • Zmieniono uporządkowanie wyświetlanych list w funduszu bezosobowym od najstarszej


2017.10.24

 • Dodano opcję drukowania informacji o godzinach urlopów przy odcinkach płacowych

 • Umożliwiono automatyczne rozliczanie absencji na listach płac funduszu bezosobowego


2017.10.19

 • Dodano wydruki ZUS-Z15A i ZUS Z15B

 • Zaświadczenie płatnika składek ZAS-12


2017.10.17

 • Dodano kalkulator brutto-netto przy rejestracji umów zleceń

 • Opracowano wydruk składników z bazy normatywnej wraz z informacją o wyłączeniach z podstawy ZUS i podatku


2017.10.13

 • Umożliwiono rejestrację przelewów pracownikom dla umów zleceń

 • Zaimplementowano funkcję dołączania zleceń dziennych


2017.10.04

 • Umożliwiono zmniejszanie składników absencjami w funduszu bezosobowym


2017.09.28

 • Wykonano wydruk prognozy wynagrodzenia brutto i netto przy umowie o pracę


2017.09.25

 • Wykonano funkcję importu składników zmiennych z archiwum płacowego

 • Dodano alert badań lekarskich, które już straciły ważność


2017.09.22

 • Wykonano funkcję automatycznej korekty zaokrągleń składek ZUS


2017.09.20

 • Połączono moduły „Historia pracy użytkownika” oraz „Przeglądanie zdarzeń” w jeden, zintegrowany moduł „Zdarzenia i historia pracy użytkownika”

 • Dodano możliwość zmiany hasła przez zalogowanego użytkownika

 • Poprawiono ekrany logowania oraz zmiany hasła użytkownika


2017.08.30

 • Wprowadzono funkcję kontroli poprawności konfiguracji parametrów nieobecności. Na ekranie konfiguracji parametrów nieobecności pojawił się stosowny przycisk


2017.08.28

 • Rozszerzono przeglądanie zarobków pracownika o konfigurację składników


2017.08.15

 • Dodano nowy formularz druku ZUS ERP-6

 • Dodano wydruk wniosku o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny


2017.08.11

 • Dodano opcję automatycznego wysyłania do DATACOMP śledzenia naliczania składników wraz z wybranymi danymi


2017.08.04

 • Wykonano wykresy: czasu przepracowanego i nadgodzin w okresie

 • Umożliwiono rejestrację kilku wypłat bezosobowych dla tych samych osób na tej samej liście i dla tego samego zlecenia

 • Dodano możliwość zawężania dostępu użytkownika do osób dla konkretnych pionów

 • Wykonano funkcję rejestracji grafików tygodniowych

 • Wprowadzono możliwość grupowej rejestracji kalendarzy na dłuższe okresy

 • Umożliwiono usuwanie wszystkich danych osoby obcej

 • Uproszczono zarządzanie zmianami pism systemowych

 • Dodano w alertach sygnalizację zmiany okresu wypowiedzenia umowy o pracę

 • Umożliwiono rejestrację uprawnień do opieki przy wprowadzaniu absencji

 • Wykonano funkcję importu składników z list płac do składników zmiennych


2017.06.08

 • Uaktualniono wysyłkę e-mail odcinków płacowych w integracji z aplikacją Poczty Datacomp

 • Dodano nowy formularz druku ZUS ERP-6

 • Dodano wydruk wniosku o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny


2017.06.07

 • Dodano możliwość przeglądania dziennika zmian aplikacji z poziomu zakładki Wiadomości

 • Dodano moduł notatek w danych osobowych pracownika

 • Dodano informacje o poufności i zakazie konkurencji na danych osobowych pracownika ( funkcjonalność należy włączyć w: Konfiguracja → Parametry dokumentów → Dane osobowe pracownika → Rejestracja danych o poufności i zakazie konkurencji )

 • Zmieniono sposób sumowania dni i godzin w widoku rejestracji nieobecności. Do tej pory dni i godziny były sumowane dla tego kodu nieobecności, który był zaznaczony na liście nieobecności ( np 511 ). Obecnie sumowane są wszystkie nieobecności widoczne w tym widoku. Jeśli użytkownik chce zsumować dni i godziny dla określonego kodu nieobecności ( „po staremu” ), powinien zaznaczyć tą nieobecność w widoku, naciskając jednocześnie przycisk SHIFT.


2017.06.02

 • Poprawiono funkcjonowanie modułu kart pracy

 • Poprawiono raport: „Lista kart pracy”

 • Poprawiono import niektórych konfiguracji z systemu Komax 1.0

 • Wprowadzono wydruk świadectwo pracy – wzór obowiązujący od 1 czerwca 2017 r.


2017.06.01

 • Wprowadzono możliwość wyświetlenia dodatkowych informacji w konsoli kadrowej pracownika. Z poziomu konfiguracji ( Konfiguracja → Parametry dokumentów → Konsola Kadrowa ) można włączyć wyświetlanie imion ojca i matki oraz informacji o poprzednim zatrudnieniu pracownika

 • Poprawiono usuwanie kodów systemowych oraz składników płacowych tak, aby po usunięciu zaznaczenie listy pozostawało w pobliżu miejsca usunięcia

 • Dodano informację o dacie przejścia na emeryturę w oknie podglądu stażów pracy


2017.05.30

 • Wprowadzono możliwość rejestracji absencji osobom obcym

 • Wprowadzono kontrolę numeru PESEL przy rejestrowaniu pracownika


2017.05.11

 • Wykonano wydruk wykresu średniej płacy netto miesiącami

 • Wykonano wydruk listy wkładów i pożyczek PKZP

 • Dodano możliwość podglądu list płac przy rejestracji nowej listy ( na prawy przycisk myszy )


2017.05.10

 • Wykonano wydruk wykresu średniej płacy brutto miesiącami


2017.04.21

 • Umożliwiono generowanie dekretów tylko dla wybranych komórek


2017.04.13

 • Uproszczono eksportowanie list i pism do formatów: Word i Excel


2017.04.12

 • Wykonano funkcję operacji na listach funduszu bezosobowego ( przeliczenie wypadkowego )


2017.04.06

 • Dodano zakładkę podstaw na dokumencie nieobecności


2017.04.05

 • Poprawiono błąd braku wymuszania wprowadzenia informacji o płatniku na umowie o pracę, gdy taka konieczność była zaznaczona w konfiguracji


2017.04.04

 • Poprawiono błąd powodujący zaznaczenie wszystkich składników w oknie wyboru składników, uruchamianym z poziomu konfiguracji aplikacji

 • Poprawiono błąd niemożności odznaczenia wszystkich kodów przy pomocy okna wyboru doków, uruchamianego z poziomu konfiguracji aplikacji


2017.03.31

 • Wykonano funkcję przeglądania wypłat osoby obcej w funduszu bezosobowym

 • Dodano na prawy przycisk myszy w liście osób obcych możliwość przeglądania zleceń i wypłat z bezosobówki.


2017.03.30

 • Zmieniono uporządkowanie plików z przelewami na alfabetyczne


2017.03.21

 • Opracowano wydruk kartoteki spłat ZFM i PKZP


2017.03.20

 • Uzupełniono sprawozdanie Z-12 o listę osób wykluczonych ze sprawozdania wraz z powodami wykluczenia


2017.03.08

 • Rozszerzono bazę normatywną o kolejne warunki specjalne


2017.02.21

 • Dodano opcję generowania ZUA i ZWUA ograniczonych datami przyjęcia/zwolnienia


2017.02.16

 • Dodano opcję podsumowania składników po zmianie grupowania w liście składników z możliwością wyboru.


2017.02.08

 • Opracowano wydruk ostatnio wystawianych umów o pracę


2017.02.06

 • Opracowano wydruk stażowej struktury zatrudnienia


2017.01.31

 • Opracowano wydruk stanu zatrudnienia z dodatkami okresowymi

 • Opracowano wydruk kontroli danych przed generowaniem dokumentów PIT


2017.01.25

 • Opracowano wydruk listy emerytów i rencistów


2017.01.24

 • Dodano kartę pracy pracownika na prawy przycisk myszy w listach pracowników.


2017.01.21

 • Dodano opcję drukowania wyłącznie podsumowań w zbiorczym rozliczeniu czasu pracowników


2017.01.18

 • Poprawiono motor przeszeregowań pracowników, uniemożliwiając wybór błędnych parametrów przeszeregowania


2017.01.17

 • Opracowano wydruk zapytanie o udzielenie informacji o osobie do Krajowego Rejestru Karnego


2017.01.09

 • Opracowano wydruk rocznej karty rozliczenia czasu pracy


2017.01.02

 • Dodano dodatkowe informacje do przeglądania list płac

 • Opracowano wydruk kosztów/zmniejszeń


2016.12.28

 • Poprawiono obsługę numeru PESEL na dokumentach

 • Poprawiono wyszukiwanie konfiguracji

 • Zmieniono format wyświetlania adresów


2016.12.23

 • Opracowano funkcję dołączania zleceń kwotowych do list płac funduszu bezosobowego


2016.12.15

 • Dodano wydruk zaświadczenia o zarobkach średnie wg wzoru RTVeuroAGD


2016.11.28

 • Opracowano funkcję dołączania zleceń godzinowych do list płac funduszu bezosobowego


2016.11.21

 • Poprawiono współdziałanie aplikacji z SQL Server 2005

 • Poprawiono niektóre ekrany w zakresie układu kontrolek


2016.11.18

 • Opracowano wydruk zbiorczego zestawienia składek ZUS pracodawcy

 • Opracowano wydruk naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych


2016.11.17

 • Poprawiono generowanie adresów na danych osobowych pracownika

 • Poprawiono działanie interfejsu użytkownika przy powiększonym foncie aplikacji

 • Poprawiono funkcjonowanie automatycznej aktualizacji wersji poprzez MSSQL


2016.11.14

 • Wykonano moduł oceny pracowniczej

 • Opracowano wydruk osób, którym nie naliczono płac

 • Dodano możliwość drukowania alertów osób, którym kończy się termin oceny okresowej, osób, którym kończy się ważność dowodu, oraz osób, którym kończy się zlecenie.


2016.11.10

 • Zmodyfikowano moduł szkoleń


2016.11.09

 • Dodano możliwość drukowania alertów dla osób, którym przypada rocznica pracy

 • Dodano możliwość drukowania alertów dla osób, którym upływa ważność kwalifikacji


2016.11.08

Wykonano wydruki:

 • Dzienny stan zatrudnienia miesiącami

 • Stan i ruch zatrudnienia

 • Zestawienie wypłat z funduszu bezosobowego z potrąceniami


2016.10.25

 • Wprowadzono możliwość filtrowania banków przy rejestracji przelewów


2016.10.21

 • Wprowadzono możliwość blokady automatycznej aktualizacji szablonów wydruków

 • Poprawiono działanie systemu przy włączonej opcji wprowadzania danych wielkimi literami

 • Poprawiono widoczność przycisków „Cofnij Zwolnienie” i „Przyjmij ponownie”

 • Poprawiono ekran menadżera instancji usuwając zdublowany przycisk „Modyfikuj”

 • Poprawiono błędne wyświetlanie dat dodatku na umowie o pracę (zamienione daty „od” – „do”)

 • Poprawiono wygląd ekranu danych osobowych


2016.10.20

 • Wprowadzono możliwość rejestracji szablonów przy listach płac

 • Rozszerzono wydruk listy składników z możliwością wyboru o podsumowania


2016.10.14

 • Poszukiwanie modułu aplikacji, dostępne po naciśnięciu „lupki” w prawym, górnym rogu aplikacji, uwzględnia w rezultacie także ustawienia konfiguracyjne

 • Dodano obsługę prefiksu numeru akt


2016.09.27

 • Dodano możliwość wydrukowania rejestrowanych składników w grupowej obsłudze składników


2016.09.21

 • Dodano informację o urlopie na prawy przycisk myszy w formatce absencji


2016.09.14

 • Dodano alert nagrody jubileuszowej

 • Poprawiono zgłoszenie ZCNA

 • Poprawiono widok godzin od-do na harmonogramach

 • Zmieniono sposób działania „kafelków” alertu


2016.09.08

 • Poprawiono działanie ekranu bazy normatywnej

 • Poprawiono działanie ekranu logowania użytkownika gdy w systemie narzucono wprowadzanie danych wielkimi literami

 • Wprowadzono literowe wyróżnienie modułów Funduszu Bezosobowego na ekranie wyszukiwania modułów


2016.08.28

 • Umożliwiono zmniejszenie składki zdrowotnej do wysokości podatku z uwzględnieniem zasiłków ( uchwała Sądu Najwyższego sygn. akt III UZP 18/15 )

 • Wprowadzono zapis generowanych dokumentów zgłoszeniowych ZUS do załączników pracownika


2016.08.25

 • Wprowadzono moduł automatycznych aktualizacji wersji aplikacji, wewnątrz sieci firmowej przedsiębiorstwa


2016.08.17

 • Wprowadzono możliwość rejestracji informacji o karmieniach dla celów rozliczenia czasu pracy


2016.08.10

 • Usprawniono kontrolę 3 umów i 33 miesięcy na umowach terminowych

 • Ulepszono nawigację w konsoli kadrowej pracownika

 • Umożliwiono zwolnienie pracowników agencyjnych bez konieczności wyrejestrowania z ZUS


2016.08.08

 • Poprawiono wyświetlanie urlopu na żądanie na świadectwie pracy

 • Poprawiono wyświetlanie daty zwolnienia pracownika na dokumencie nieobecności


2016.08.03

 • Poprawiono zapis godzin na dokumencie nieobecności

 • Poprawiono działanie edycji dodatków na nowo dodawanej umowie


2016.07.29

 • Wprowadzono możliwość blokowania modyfikowania list kadrowych i płacowych

 • Wprowadzono możliwość modyfikowania szablonów list kadrowych i płacowych


2016.07.21

 • Wprowadzono możliwość cofnięcia zwolnienia pracownika

 • Opracowano grupowy wydruk umów o pracę


2016.07.15

 • Wprowadzono możliwość wydruku skierowania na badania wstępne osobie nie zarejestrowanej jeszcze w systemie

 • Wprowadzono nowy wzór wydruku ZUS Z-3


2016.06.23

 • Wprowadzono możliwość wysyłania odcinków płacowych emailem

 • Opracowano poziomą planszę rejestracji czasu pracy

 • Wprowadzono możliwość ograniczania wyświetlania składników w bazie normatywnej


2016.05.25

Wprowadzono nowe funkcjonalności w harmonogramach:

 • kopiowanie harmonogramu innym pracownikom

 • generowanie harmonogramów na podstawie poprzedniego miesiąca


2016.05.20

 • Opracowano moduł rozliczenia czasu pracy

 • Wykonano szereg zestawień z rozliczenia czasu pracy

 • Dodano opcję nie pobierania do liczeń absencji już rozliczonych na listach zarchiwizowanych


2016.04.29

 • Wykonano import / eksport danych do plików XML

 • Opracowano raporty kontrolne do sprawozdań GUS


2016.04.28

 • Dodano oświadczenie ZUS Z-15

 • Poprawiono działanie dokumentu „umowa o pracę”

 • Poprawiono nieczytelne wyświetlanie podpowiedzi kalendarza, przy polach wprowadzania daty

 • Poprawiono działanie pól kwotowych aplikacji

 • Poprawiono funkcję „zwolnienie / wyrejestrowanie pracownika”

 • Poprawiono błąd powodujący nakładanie się okna oczekiwania na uruchomienie systemu, na inne, już wyświetlone okna