Produkt

Co to jest Komax 2.0?

Komax 2.0 to program wspomagający pracę działu kadr i płac. Z powodzeniem wykorzystywany jest w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak również w dużych korporacjach o różnorodnych profilach działalności na terenie całego kraju. Skuteczność i niezawodność systemu Komax 2.0 idzie w parze z ciągłymi aktualizacjami programu uwzględniającymi zmiany przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków.

Wybierz program kadrowo-płacowy Komax 2.0, który jest:

 • Indywidualnie Dopasowany do Twoich potrzeb:

  Zastosowanie Indywidualnie dopasowanego systemu usprawnia funkcjonowanie działu Kadr i Płac. Zwiększona efektywność i oszczędność czasu poprawia jakość i szybkość wykonywanej pracy. Parametryzacja systemu daje możliwość jego szybkiej rozbudowy o kolejne moduły.

 • Stworzony dla ludzi przez ludzi:

  Komax 2.0 stworzony dla Ludzi, przez Ludzi został wyposażony w intuicyjny, nowoczesny idący w myśl „wszystko, co najważniejsze w zasięgu Twojego wzroku” interfejs użytkownika. Wzbogacony w szereg automatycznych kontroli, analiz i raportów pozwala skupić się na rzeczach ważnych.

 • Wsparcie:

  Rozpoczynając współpracę z naszym systemem oddają się Państwo bezpośrednio w ręce Producenta. Nasi wdrożeniowcy i specjaliści połączą się z każdym miejscem w Polsce. Dzięki zdalnemu połączeniu oferujemy wysoki komfort pracy i szybką pomoc.

 • Zintegrowany (spójny ze środowiskiem pracy):

  Komax 2.0 to zintegrowane narzędzie pracy działu Kadr i Płac. Współpracujący z oprogramowaniem branżowym i specjalistycznym (Płatnik, czytniki RCP, Office). Oferujemy połączenie z dowolnym systemem finansowo – księgowym oraz bankowym. Wysyłamy E-deklaracje, Importujemy E-Zwolnienia, a na potrzeby naszych klientów opracowujemy indywidualne rozwiązania.


Zrzuty ekranu


Pliki do pobrania


Specyfikacja

Moduł Kadry rozwiń

Moduł kadrowy umożliwia wprowadzanie i importowanie dokumentów pracowniczych. Automatyczne kontrole i wyliczenia, funkcje pomocnicze, importy, wydruki i generatory zestawień dają nieograniczone możliwości kadrowe.

 • Rejestracja dokumentów kadrowych: (dane osobowe, angaże, wykształcenia, czas pracy, członkowie rodzin, praca na budowach, badania lekarskie, kursy, plany urlopów, ocena pracowników, kwalifikacje, zwolnienia, członkowie rodzin, absencje, ewidencja wojskowa, organizacje, odznaczenia, kary, przebieg pracy zawodowej, języki obce)
 • Automatyczne wyliczanie dat do jubileuszu, wysługi lat, emerytury i urlopu
 • Automatyczne rozliczenie zarejestrowanej absencji w płacach
 • Bieżąca kontrola wykorzystania urlopu wypoczynkowego
 • Automatyczna kontrola przekroczeń dni zasiłku chorobowego w czasie rejestracji absencji
 • Import E-zwolnień z profilu PUE
 • Bogaty zestaw ponad stu wydruków standardowych, między innymi: umowa o pracę, angaże, świadectwo pracy, zaświadczenie o zarobkach, lista pracowników, lista przyjęć, lista zwolnień, zaświadczenie o zatrudnieniu, średnie zatrudnienie, plan urlopu, lista nieobecności, rozliczenie zatrudnienia, różnego rodzaju statystyki, średnie wg różnych przekrojów, wykresy, rozliczenia czasu pracy, meldunki o dyscyplinie czasu pracy, przekroje wiekowe, przekroje stażowe, sprawozdania, struktura zakładu
 • Generator pism pozwalający na szybkie stworzenie dowolnego pisma (np. zaświadczenia)
 • Generator zestawień umożliwiający łatwe sporządzenie zestawienia kadrowego nie figurującego w zestawie standardowym
 • Sygnalizacja alertów, kontrola, podpowiedzi (przypominacz)
 • Skanowanie dowolnych dokumentów do archiwum kadrowego
Moduł Płace rozwiń

Zmodyfikowany moduł płacowy pozwala przede wszystkim na wyliczanie list głównych i dodatkowych według przepisów obowiązujących w przedsiębiorstwie. Po obliczeniach otrzymujemy dostęp do szeregu funkcji z dostępnych już z poziomu listy płac (doliczanie, korekta, wysyłka przelewów, wydruki).

 • Automatyczne naliczanie wynagrodzeń dla wszystkich grup pracowniczych wg przepisów obowiązujących w przedsiębiorstwie
 • W zakresie rozliczania absencji: naliczanie dowolnej średniej dla dowolnej nieobecności
 • Automatyczne wyliczanie dni i godzin absencji w oparciu o indywidualne kalendarze pracy
 • Automatyczne wyliczanie stawki za nieobecność z uwzględnieniem nieobecności zaległych i bieżących
 • Uwzględnianie zmiany stawki osobistego zaszeregowania w trakcie trwania absencji
 • Automatyczne zmniejszanie kwot odpowiednich składników z tytułu NN
 • Automatyczne przenoszenie stawek chorobowych w przypadku choroby kontynuowanej
 • Dowolne wybieranie składników stanowiących podstawę wyliczania średnich
 • Zmniejszanie kwot dowolnych składników z tytułu wystąpienia nieobecności
 • Dowolność składników płacowych i sposobów ich rozliczania
 • Obliczanie składników na podstawie regulaminów płacowych funkcjonujących
  w przedsiębiorstwie (wysługa, nagroda jubileuszowa itp.)
 • Eliminacja składników w oparciu o zakodowane warunki specjalne (np. eliminacja zasiłku rodzinnego w przypadku wystąpienia całomiesięcznego urlopu bezpłatnego)
 • Dokonywanie potrąceń z założoną hierarchią (np. alimenty bieżące, alimenty zaległe, zajęcia sądowe)
 • Rejestracja kart pracy zaprojektowanych wg wzorców przedstawionych przez zakład
 • Tworzenie dodatkowych list płac, premii, wyrównań itp.
 • Prowadzenie kartoteki zarobków w sposób podobny do tradycyjnego
 • Prowadzenie bilansu czasu pracy dla pracowników płatnych stawką godzinową
 • Wyrównanie płac z tytułu podwyżek wstecz
 • Symulacja obliczeń płac
 • Diagnostyka wyliczonych płac
 • Dowolność algorytmów płacowych
 • Korekta wyliczonych płac
 • Emisja szeregu zestawień i wydruków standardowych, między innymi: listy płac, zestawienia zbiorcze za dowolny okres, specyfikacja gotówki, odcinki płacowe, kartoteka zarobków, wypłaty z tytułu ZUS, wydruk brutta, lista osób które mogą przekroczyć próg podatkowy, stan PKZP, rozliczenie czasu pracy, wydruk kwot dowolnych składników za dowolny okres, symulacja płac oraz wielu innych.
Podatki rozwiń

Roczne kartoteki podatków, zestawienia, oświadczenia podatkowe to niektóre elementy modułu poświęconego podatkom.

 • Automatyczne naliczanie podatków z wynagrodzeń z uwzględnieniem: podstawy opodatkowania, odpowiednich kosztów uzyskania (z kontrolą na całomiesięczne nieobecności), ulg podatkowych i inwestycyjnych wspólnego opodatkowania małżonków
 • Wypłat dokonanych poza listą płac (fundusz socjalny, fundusz bezosobowy)
 • Prowadzenie rocznej kartoteki podatków
 • Emisja zestawień: deklaracja na zaliczkę podatkową, oświadczenia roczne,  kartoteka podatków,  oświadczenia podatkowe, karta wynagrodzeń i wiele innych
Urzędy Skarbowe rozwiń

Elektroniczna wysyłka Deklaracji Podatkowej PIT bezpośrednio z poziomu programu.

 • Emisja aktualnych wydruków, e-Deklaracje
Obsługa ZUS rozwiń

Pełna współpraca z programem Płatnik, generowanie raportów miesięcznych i zgłoszeniowych, kartoteka zasiłkowa.

 • Prowadzenie kartoteki zasiłków w sposób podobny do tradycyjnego z automatyczną sygnalizacją przekroczenia określonej przepisami ilości dni choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny
 • Pełna współpraca z programem Płatnik poprzez emisję w formie elektronicznej wszystkich dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych
 • Emisja wymaganych wydruków i zestawień
Przelewy rozwiń

Nieograniczona możliwość emisji przelewów w formie elektronicznej do Banków.

 • Automatyczne generowanie przelewów z naliczonych płac i funduszu bezosobowego zarówno na konta pracownicze jak i zakładowe (ZUS, PKZP, podatek itp.)
 • Emisja przelewów w formie elektronicznej – połączenie z programami bankowymi
Fundusz Bezosobowy rozwiń

Wszystko co dotyczy umów cywilno-prawnych znajdą Państwo w module Funduszu Bezosobowego.

 • Prowadzenie kartoteki funduszu bezosobowego
 • Prowadzenie kartoteki umów zleceń
 • Wystawianie przelewów z funduszu bezosobowego
 • Wystawianie dokumentów do Płatnika
 • Kontrola łącznych przychodów i ulg inwestycyjnych
 • Emisja wielu zestawień: lista płac z funduszu bezosobowego, zestawienie funduszu bezosobowego, imienne zestawienie funduszu bezosobowego, zestawienie funduszu bezosobowego dla urzędu skarbowego, zbiorcze zestawienie podatku,  zestawienie funduszu bezosobowego wg kont kosztów, odcinki płacowe, umowy, rachunki.